Locatie Bruggertstraat

Onderzoek en Ontwerpen (O&O)

Het Technasium kenmerkt zich door het bètavak O&O (onderzoek en ontwerpen). Leerlingen krijgen de kans om aan hun persoonlijke kwaliteiten te werken en zich vaardigheden eigen te maken die aansluiten bij de praktijk van hoger opgeleide bètatechnici. Het Technasium werkt met competenties die zijn geformuleerd vanuit de beroepspraktijk.


Bij het vak O&O werken leerlingen in kleine groepen samen aan projectopdrachten, die door bedrijven worden verstrekt. Je leert zaken samen met het bedrijfsleven toe te passen. De gegeven opdrachten bestaan uit verschillende onderzoek of ontwerp vraagstukken, ook is er veel contact met het vervolgonderwijs o.a. HBO of UT.

In elk leerjaar werk je aan vier projectopdrachten waarin denken en doen nauw met elkaar zijn verbonden. Je sluit het vak O&O af in het eindexamenjaar met een meesterproef.

Door het doen en het toepassen, leer je hoe de bèta-vakken in de praktijk toegepast kunnen worden en kijk je veel achter de schermen van verschillende bèta- of technische beroepen. Als je het Technasium hebt gedaan, dan heb je niet alleen kennis, maar ook meer onderzoek /ontwerp vaardigheden die je goed kunt gebruiken bij je vervolgstudie.

Het belang van het Technasium

Uit UT-onderzoek blijkt dat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) substantieel bijdraagt aan de keuze voor een universitaire bètatechnische studie – meer dan het reguliere bovenbouwvak Natuur, Leven en Technologie (NLT). Met name meisjes die O&O-examen doen, kiezen vaker voor een engineering-studie.

Meer informatie over Technasium is ook te vinden op Technasium.nl.


Voor opdrachtgevers

Wordt u ook opdrachtgever voor het Technasium?

In onderstaande film wordt aan bedrijven en organisaties uitgelegd wat Technasiumonderwijs is, wat de samenwerking met het Technasium u als opdrachtgever oplevert en gaan we in op de rol van de opdrachtgever bij een O&O-project. Heeft u een actuele casus waaraan uw medewerkers in een bètatechnische functie op hbo- of wo-niveau werken? Dan kunnen Technasiumleerlingen u dus helpen! Neem voor meer informatie contact met ons op via [email protected]