Locatie Bruggertstraat

Leren is van jezelf

Iedere leerling heeft zijn of haar eigen talenten. Bij ons leer je kritisch naar jezelf te kijken, om zo te ontdekken wat je sterke kanten zijn; je zult merken dat je enorm gaat groeien als je daaraan werkt. Natuurlijk hoef je dat niet alleen te doen: we helpen je graag met onze kennis en ervaring.

Waar grenzen worden getrokken, ontstaat ruimte. In die ruimte kun je je veilig voelen, omdat we respect hebben voor elkaar. Dit geldt voor leerlingen onderling, maar ook voor de manier waarop docenten en leerlingen met elkaar omgaan. Wij geven elkaar de ruimte om binnen de getrokken grenzen onszelf te zijn. Wij houden van afspraak is afspraak, zonder de redelijkheid uit het oog te verliezen.

Wij zijn niet naar binnen gericht, maar houden rekening met de wereld om ons heen. We genieten van contacten die we opdoen via de Business School, het Technasium, allerlei projecten, de werkweken en nog veel meer, waardoor je bouwt aan je toekomst. En; de wereld is groter dan onze school!

Ons onderwijs

Onze locatie Bruggertstraat is een school met ruim 1200 leerlingen. Wij bieden in alle leerjaren havo en vwo (atheneum en gymnasium) aan.

Technasium

Naast het reguliere aanbod kunnen onze leerlingen kiezen voor een sterk bèta profiel: het Technasium. Leerlingen die voor het Technasium zijn toegelaten volgen het belangrijke vak O&O (Onderzoek en Ontwerpen). Bij O&O werk je in een groep samen aan projectopdrachten. Deze opdrachten krijg je van bedrijven. Je gaat op excursie naar het bedrijf om te horen wat precies de bedoeling is. Dan ga je aan de slag. Als de opdracht klaar is, geef je met jouw groep een presentatie, die door de opdrachtgever mede beoordeeld wordt. Het vak O&O wordt in het eindexamenjaar met een meesterproef afgesloten.

Business School

Bij onze Business School maken leerlingen kennis met het ondernemen en de ondernemers. Je komt in contact met bedrijven en leert van alles over het opzetten van een eigen bedrijf. In groepsverband werk je aan projecten vanuit het bedrijfsleven. Vanaf de brugklas kun je meedoen aan het programma van de Business School. In de bovenbouw kun je je hierin nog verder specialiseren en naast je diploma een Business School-certificaat halen.