Locatie Bruggertstraat

Contact opnemen voor

Ziekmelden of te laat: (053) 751 22 34

Ben je ziek, dan moeten je ouders/verzorgers dat tussen 7:45 en 8:45 uur telefonisch of via ouderportaal SOM melden. Ook als je laat komt, willen we graag dat je ouders/verzorgers ons hierover bellen. Indien telefonisch niet mogelijk is, dan graag bericht via de mail naar: [email protected].

Tijdens schooltijden zijn wij telefonisch bereikbaar via ons algemene telefoonnummer: (053) 751 22 00.

Voor dringende zaken buiten schooltijden is de mentor het eerste aanspreekpunt. Graag contact opnemen via e-mail. Contactgegevens worden aan het begin van het schooljaar per klas uitgereikt. Onze directie is via onderstaande gegevens bereikbaar.

Verlof

Volgens de wet mag onze school zonder een geldige reden geen vrij geven buiten de door de overheid vastgestelde vakanties en vrije dagen. Voor verlof met geldige reden moet toestemming gegeven worden door de teamleider. Meer informatie over leerplicht en verzuim vind je in onze schoolgids, en op enschede.nl/leerplicht.

Locatiedirectie

Portret Ellen  Berkien
locatiedirecteur
Ellen Berkien
[email protected]
06 485 061 61
Portret Susan  Olsman - Schram
teamleider onderbouw havo/vwo (leerjaar 1 en 2)
Susan Olsman - Schram
[email protected]
06 100 328 12
Portret Yvonne  Dortmans
teamleider bovenbouw vwo (leerjaar 3 t/m 6)
Yvonne Dortmans
[email protected]
06 576 204 39
Portret Stefan  Nijmeijer
teamleider bovenbouw havo (leerjaar 3 t/m 5)
Stefan Nijmeijer
[email protected]
06 820 505 51