Locatie Bruggertstraat

Wij werken met het programma Steward op School: voor-examenklasleerlingen surveilleren in de pauze in het atrium, in de gangen en op het schoolplein. Ze spreken waar nodig andere leerlingen aan op hun gedrag. Deze benadering gebeurt vanuit het principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief. Stewards zijn dus geen strenge beveiligers of ‘boemannen’, maar moeten worden gezien als gastheer of gastvrouw van de school.

Het programma Steward op School helpt ons om onze leerlingen de verantwoordelijkheid te geven die wij belangrijk vinden en draagt bij aan een omgeving waarin we respect hebben voor elkaar, in en rondom ons schoolgebouw.

Alle leerlingen krijgen een theorieles waarin het programma en de doelen worden uitgelegd. Daarnaast krijgen de voor-examenklasleerlingen een praktijkles waarin zij leren hoe ze vanuit positieve benadering een medeleerling kunnen aanspreken. Zo draagt iedereen bij aan ons doel: het creëren van een veilige, prettige en opgeruimde school.