Locatie Bruggertstraat

Iedere leerling heeft zijn of haar eigen talenten. Bij ons leer je kritisch naar jezelf te kijken, om zo te ontdekken wat je sterke kanten zijn; je zult merken dat je enorm gaat groeien als je daaraan werkt. Natuurlijk hoef je dat niet alleen te doen: we helpen je graag met onze kennis en ervaring.

Waar grenzen worden getrokken, ontstaat ruimte. In die ruimte kun je je veilig voelen, omdat we respect hebben voor elkaar. Dit geldt voor leerlingen onderling, maar ook voor de manier waarop docenten en leerlingen met elkaar omgaan. Wij geven elkaar de ruimte om binnen de getrokken grenzen onszelf te zijn. Wij houden van afspraak is afspraak, zonder de redelijkheid uit het oog te verliezen.

Wij zijn niet naar binnen gericht, maar houden rekening met de wereld om ons heen. We genieten van contacten die we opdoen via de Business School, het Technasium, allerlei projecten, de werkweken en nog veel meer, waardoor je bouwt aan je toekomst. En; de wereld is groter dan onze school!

Maak kennis met de Bruggertstraat!

Hoe is nu écht op onze school? Onze leerlingen, ouders en docenten vertellen je er graag over in deze video!

Bruggertstraat nieuws

Verslag Overduin Programma

Verslag Overduin Programma

Bezoek Sheltersuit Foundation

Bezoek Sheltersuit Foundation

Uitvinding O&O-leerlingen bij Action in het schap?!

Uitvinding O&O-leerlingen bij Action in het schap?!

Inspiration Day  - Dinsdag 4 april

Inspiration Day - Dinsdag 4 april

Hackaton 24 februari

Hackaton 24 februari

PWS-tival 14-12-2022

PWS-tival 14-12-2022

Meer nieuwsberichten