Locatie Bruggertstraat

  • Mentorlessen waarin je leert hoe je met je agenda moet omgaan, hoe je moet plannen, hoe je het beste huiswerk kunt maken én leren.
  • Af en toe heb je een mentorgesprek, een apart gesprekje met je mentor hoe het gaat en waar je hulp bij nodig hebt.
  • Heb je moeite met een bepaald vak? Dan kun je BOB-lessen volgen, waarbij onze bovenbouwleerlingen onze onderbouwleerlingen begeleiden. Vrijwel alle vakken worden aangeboden.
  • Trajecten op maat
  • Huiswerkbegeleiding door Stichting Onderwijsbegeleiding waarbij leerlingen op onze locatie in kleine groepen (max. vijf leerlingen) begeleiding krijgen bij lesstofvragen, het maken van een planning en het leren van studievaardigheden.
  • Profielkeuzebegeleiding Zit je in de derde klas havo of vwo, dan moet je voor het vierde leerjaar een profiel kiezen. Je wordt hierbij begeleid door jouw mentor, decaan en docenten.
  • Dyslexiebegeleiding waarbij je o.a. leert omgaan met huiswerk en hulpmiddelen en leerstrategieën bespreekt.
  • Beeldtijd is een vorm van beeldende therapie. Dit doe je door te werken aan bijvoorbeeld een tekening of collage. Het idee erachter is dat wát je maakt en hóe je er aan werkt, iets zegt over jou. Zo kun je jezelf beter leren kennen, maar ook werken aan problemen die je tegen komt.
  • Faalangst-reductietraining voor leerlingen die de stof wel beheersen, maar door faalangst onder hun niveau presteren.
  • Examenvreestraining is een training waarbij leerlingen leren omgaan met examenstress. Examenstress kan er voor zorgen dat je (ver) beneden jouw niveau scoort. Je leert tijdens deze training om te gaan met faalangst voor tentamens of examens.
  • Weerbaarheidstraining voor leerlingen die moeite hebben om eigen grenzen aan te geven en op te komen voor zichzelf.
  • Sociale vaardigheidstraining om makkelijker contact te maken en meer zelfvertrouwen te krijgen.
  • Agressieregulatietraining voor leerlingen die moeite hebben om met hun boosheid om te gaan.
  • Remedial Teaching waarbij leerlingen met leermoeilijkheden of andere problemen (zoals dyslexie) extra uitleg en hulp krijgen.
  • Spreekuur Schoolwijkcoach voor ouders en leerlingen met vragen over bijvoorbeeld echtscheidingssituaties, omgaan met armoede en schulden, effecten van social media.
  • Themaworkshops in samenwerking met externe instanties over o.a. pesten, verkeersveiligheid, social media.

Extra ondersteuning

Soms hebben leerlingen niet genoeg aan bovenstaande begeleiding. Er is dan tijdelijk wat extra ondersteuning nodig die de mentor of leerlingcoördinator niet kan bieden. Dan schakelen we de experts in van het Bonhoeffer Expertisecentrum. Hoe gaat dat nu precies in z’n werk?