Locatie Bruggertstraat

"Waarom zou ik Cambridge doen?" Deze vraag wordt vaak gesteld. Veel leerlingen kiezen in de eerste plaats vaak voor Cambridge omdat ze Engels een interessante taal vinden en hun niveau willen verbeteren. Na een beetje voorlichting zien leerlingen de voordelen van een Cambridge diploma bij een vervolgstudie (veel studies in Nederland zijn deels of volledig in het Engels), eventuele stages in het buitenland maar ook voor later bij het solliciteren naar een baan.

Op de Bruggertstraat kun je, na het doen en halen van een toelatingstoets, kiezen voor B1 first vanaf 2 vwo en C1 advanced of eventueel C2 proficiency vanaf 4 vwo. B1, C1 en C2 geven aan op welk niveau iemand het Engels beheerst, waarbij C2 het hoogst is en dicht bij een moedertaalspreker van het Engels ligt.

Een Cambridge student:


Take it! It will be very useful when you are applying for jobs or English courses at university level. It also helps if you want to rise above the crowd in a country where practically everyone speaks English. If you can show on paper that you are "better" than others at speaking or communicating in English, it will help you tons.

Leerlingen volgen twee jaar lang een extra uur Engels naast de reguliere lessen waarbij gericht wordt geoefend en voorbereid op het Cambridge examen in 3 vwo of 5 vwo. Na het behalen van C1 advanced of C2 proficiency in 5 vwo kan een leerling in 6vwo kiezen voor een aangepast lesprogramma waarbij de leertoetsen vervallen en daarnaast zijn de Engels vaklessen facultatief. Leerlingen hebben dan meer tijd om zich bijvoorbeeld te focussen op andere vakken.

Bekijk de video over Cambridge B2 first:
Bekijk de video over Cambridge C1 advanced: