Over Bruggertstraat

Aan- en afwezigheid

Ziekmelding en te laat komen: (053) 751 22 34

Ben je ziek, dan moeten je ouders/verzorgers dat tussen 7:45 en 8:45 uur telefonisch melden. Ook als je laat komt, willen we graag dat je ouders/verzorgers ons hierover bellen.

Verlof

Volgens de wet mag onze school zonder een geldige reden geen vrij geven buiten de door de overheid vastgestelde vakanties en vrije dagen. Voor verlof met geldige reden moet toestemming gegeven worden door de afdelingsleider. Meer informatie over leerplicht en verzuim vind je in de digitale schoolgids.

Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen worden vermeld via de beeldschermen in de school, infoweb en de roosterapp.