Locatie Bruggertstraat

Onze visie op onderwijs: Leren is van jezelf

Op onze school krijgt elke leerling de kans om voor een deel invulling te geven aan het eigen lesrooster. Vanaf klas 1 kan een leerling kiezen uit het Technasium, de Business School of het reguliere onderwijs (met extra aandacht voor studievaardigheden).

Omdat je zelf invulling geeft aan je eigen lesrooster, is leren op onze school van jezelf. Dit eigenaarschap leidt bij veel leerlingen tot meer motivatie. Het is namelijk de keuze die de leerling heeft gemaakt en die mag hij of zij dus ook zelf uitwerken. Je eigen keuze! In principe kan een leerling elk jaar opnieuw een keuze maken uit de drie mogelijkheden die de Bruggertstraat biedt. De leerling neemt dan zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, daarbij natuurlijk ondersteund door u als ouders en wij als school. Samen pakken we dit op!

Reguliere stroom

Leerlingen die kiezen voor de reguliere stroom krijgen een aanbod waarin het accent ligt op het ontwikkelen van studievaardigheden, op het leren leren. Naast studievaardigheden heb je in de brugklas ook twee lesuren techniek en een extra lesuur tekenen. Voor sommige leerlingen is het goed om hiervoor te kiezen, om zo je kansen op een havo- of vwo-diploma te vergroten.

Technasium

Naast het reguliere aanbod kunnen onze leerlingen kiezen voor een sterk bèta profiel: het Technasium. Leerlingen die voor het Technasium zijn toegelaten volgen het belangrijke vak O&O (Onderzoek en Ontwerpen). Bij O&O werk je in een groep samen aan projectopdrachten. Deze opdrachten krijg je van bedrijven. Je gaat op excursie naar het bedrijf om te horen wat precies de bedoeling is. Dan ga je aan de slag. Als de opdracht klaar is, geef je met jouw groep een presentatie, die door de opdrachtgever mede beoordeeld wordt. Het vak O&O wordt in het eindexamenjaar met een meesterproef afgesloten.

Business School

Bij onze Business School maken leerlingen kennis met het ondernemen en de ondernemers. Je komt in contact met bedrijven en leert van alles over het opzetten van een eigen bedrijf. In groepsverband werk je aan projecten vanuit het bedrijfsleven. Vanaf de brugklas kun je meedoen aan het programma van de Business School. In de bovenbouw kun je je hierin nog verder specialiseren en naast je diploma een Business School-certificaat halen.

Gymnasium

Wie leergierig is en veel aankan is misschien wel geschikt voor het gymnasium, eventueel in combinatie met een andere stroom. We streven naar homogene gymnasiumklassen die ook buiten de klassieke talen extra worden uitgedaagd. Ons motto is hierbij: “niet meer maar anders”.

Ruimte om te leren

Op onze school krijg je volop gelegenheid om zelfstandig te studeren. Voor een deel gebeurt dat tijdens de lessen en verder, in de bovenbouw, in het studiehuis. Zelfstandig kunnen werken is een belangrijke competentie die je bij ons op school ontwikkelt. Die heb je ook nodig bij het maken van je huiswerk.

Niet elk vak gaat elke leerling even makkelijk af. Daarom is er voor de onderbouw ook interne vakbegeleiding: de BOB Lessen. Daarbij begeleiden bovenbouwleerlingen (tegen een geringe vergoeding) onderbouwleerlingen. Vrijwel alle vakken kunnen worden aangeboden.

Verbredingsprojecten

Voor leerlingen die wat meer aankunnen zijn er regelmatig verbredingsprojecten. Wij besteden veel aandacht aan sport en cultuur. Naast de reguliere sportlessen bieden we sportoriëntatie in verschillende sportactiviteiten. Zo kunnen leerlingen extra sportlessen na schooltijd volgen, waarbij zij worden voorbereid op deelname aan zowel regionale, nationale als internationale wedstrijden. Onze school blinkt uit in sportieve prestaties. Zo heeft de Bruggertstraat al jaren één van de allerbeste schoolvolleybalteams van Nederland en doen we vaak mee aan de wereldkampioenschappen voor scholieren.

Cultuur

We organiseren bezoeken aan musea en andere culturele voorzieningen in de regio. In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen om examen te doen in het vak tekenen. Bij cultuur in brede zin is ook aandacht voor andere aspecten van het volwassen worden. Daarbij gaat het om allerlei vormen van voorlichting. Bijvoorbeeld over hoe leerlingen zich veilig door het verkeer bewegen en het kiezen van een gezonde levensstijl.

Pre University Masterclasses

Speciaal voor onze getalenteerde vwo-/gymnasiumleerlingen hebben wij een structurele samenwerking met de Universiteit Twente: jaarlijks kan een aantal leerlingen aansluitend aan de lessen deelnemen aan speciaal voor hen georganiseerde Masterclasses op de UT, waarin zij kennismaken met de wereld van de wetenschap.

Cambridge English

Op de Bruggertstraat bieden we Engels voor vwo-leerlingen op een zeer hoog niveau: Cambridge English.

Onze begeleiding

Wij willen jou de beste mogelijkheden bieden om je maximaal te ontwikkelen. Ons uitgebreide ondersteuningsaanbod geeft jou de kans om te groeien in dingen waar je nog moeite mee hebt. Zo werken we samen aan een sterke basis voor jouw toekomst!