Locatie Bruggertstraat

Als voorbereiding hadden de leerlingen al de nodige informatie uitgewisseld.

De Duitse leerlingen werden tegen half 10 ontvangen in de aula en na een tijdje gepraat te hebben, werd begonnen met de verschillende activiteiten.

De eerste activiteit was het Zweeds loopspel, dat plaatsvond op het sportveld.

De tweede activiteit was drama waar de leerlingen moesten improviseren en met elkaar moesten praten.

Daarna was het tijd voor de gezamenlijke lunch.

Na de lunch werden lessen bijgewoond. Ook werden de lesboeken met elkaar vergeleken. Als afsluiting was er een rondleiding door de school.

Op 7 juni vond het tegenbezoek in Rhauderfehn plaats.

Ook hier waren er diverse activiteiten. Natuurlijk ook hier een rondleiding door de school.

En verder was er een papierspel: het vouwen van papier in de vorm van bv. een vliegtuig of een brug.

De dag werd afgesloten met presentaties over een Nederlands of Duitse stad.

De communicatie tussen de leerlingen ging goed, zowel in het Duits als in het Nederlands. Dat het af en toe mis ging, was geen probleem, want de docenten waren in de buurt en werden als helpdesk ingeschakeld.

Al met al niet alleen een leuke, maar ook een leerzame ervaring.

De leerlingen gaven aan dat ze bij deze uitwisseling niet alleen de verschillen hebben ervaren tussen het onderwijs in Duitsland en Nederland, maar dat ze vooral hun kennis van de Duitse taal in de praktijk hebben kunnen brengen. Zoals al een leerling zei: “Gewoon Duits spreken met de Duitse leerlingen!”

Een mooi voorbeeld van over de grenzen van je eigen school kijken!