Locatie Bruggertstraat

De check op de basiseisen en de ontwikkelgerichte indicatoren vormen samen de twee componenten voor wat betreft de kwaliteitssystematiek van het Technasium.

Uit de check op de basiseisen is naar voren gekomen dat wij voldoen aan de eisen die de Stichting Technasium stelt. Dit betekent dus dat we het predicaat Technasium behouden.

Vanzelfsprekend zijn we hier erg blij mee. Een mooie prestatie!