Locatie Bruggertstraat

’s Ochtends werden we ontvangen door het MINT-team. Daarna kregen we voor de rest van de middag een Duitse leeftijdsgenoot toegewezen waarmee we samenwerkten aan bèta opdrachten. Hiermee hebben we eerst even kennisgemaakt door korte gesprekjes over hobby’s, interesses, etc.

Na de kennismaking hebben we een rondleiding gekregen door het kasteelgebied. En we hebben daarna een spel gedaan, waarbij door het kasteelgebied moesten zoeken naar antwoorden op vragen. Met deze antwoorden en de oplossingen op rekenvragen hebben we coördinaten berekend en hiermee een locatie gevonden. Daarna hebben we in het gebouw zelf gewerkt aan rebussen in Duits en Nederlands.

Na de speurtocht hebben we geluncht. We hebben spaghetti gegeten en dat was erg lekker. ’s Middags hebben we gewerkt aan de module ‘Flug und Fliegen’. Dit ging over aerodynamica. Hierbij begonnen we met een introductie op aerodynamica met feitjes en uitleg over bijv. luchtweerstand. Daarna hebben we allemaal dingen getest met verschillende machines op het gebied van weerstand en luchtstroming. De vraag hierbij was vooral: “Hoe ondervindt een vliegtuig de minste weerstand?”. Door de proefjes begrepen we beter hoe de opbouw van een vliegtuig werkt en waarom de vleugels een bepaalde vorm hebben.

Aan het einde van de middag hebben we afscheid genomen en een groepsfoto gemaakt. Het was een gezellige, leerzame en al met al geslaagde dag!

[Verslag deelname MINT-project Raesfeld 24 januari 2019 Bonhoeffer College Enschede, Meinke van Oenen, derde klas Gymnasium]