Locatie Bruggertstraat

Voor de zomervakantie heeft het Technasium een oproep gedaan aan alle leerlingen om een ontwerp te maken voor een kunstwerk voor de gang naar het Technasium. Vanuit drie ontwerpen is een gezamenlijk ontwerp gemaakt.

In het kunstwerk komen diverse onderdelen naar voren, zoals het onderscheid tussen de linker- en rechter hersenhelft en het ‘out of the box’ denken. Daarnaast wordt door het gebruik van verschillende symbolen zichtbaar gemaakt wat het Technasium inhoudt.

Afgelopen vrijdag zijn de leerlingen onder leiding van een graffiti-artist aan de slag gegaan. Het enorme kunstwerk laat goed zien waar het Technasium voor staat en het eindresultaat is prachtig.

"De opdracht is tot stand gekomen in samenwerking met kunstenmakers.nl. Zij organiseren kunstzinnige workshops en projecten voor primair- en voortgezet onderwijs, naschoolse opvang, bedrijfsleven en lokale overheden."