Locatie Bruggertstraat

Gedrag van pubers in een online omgeving is een thema dat ouders en school met enige regelmaat bezighoudt.
We weten allemaal dat aan deze online omgeving positieve elementen zitten, maar ook dat er een andere, meer negatieve kant is.
Om dit met elkaar te bespreken hebben we een ouderavond over dit thema belegd.
Wij hebben mevrouw Klaartje Schüngel van Socialmediaimpact bereid gevonden om ons op dit vlak wijzer te maken.

U bent van harte welkom op dinsdag 14 januari vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).

Graag vernemen wij van u of u deze bijeenkomst bij wilt wonen.

U kunt zich voor vrijdag 10 januari aanmelden via s.wildenborg@bc-enschede.nl